Học 34 ngôn ngữ từ tiếng mẹ đẻ của bạn

Học ngôn ngữ dựa trên trò chơi miễn phí & hiệu quả

GET PREMIUM

Cách dễ nhất để học một ngôn ngữ từ điện thoại di động của bạn

Học nhanh hơn từ tiếng mẹ đẻ của bạn

Khi nói đến sự đa dạng về ngôn ngữ, 50000 Words with Pictures là sự lựa chọn rõ ràng. Chúng tôi cung cấp 62 tiếng mẹ đẻ để giúp bạn học bất kỳ ngôn ngữ nào một cách nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tải xuống ứng dụng 50000 Words with Pictures và xem cách chúng tôi làm cho việc học ngôn ngữ nhanh chóng và giáo dục có thể tiếp cận ở mọi nơi trên thế giới.

Xem các khoá học

Bất kỳ ai cũng có thể học một ngôn ngữ với 50000 Words with Pictures

Nghe, đọc, viết và nói như một người chuyên nghiệp

Các khóa học ngôn ngữ lớn nhất thế giới của 50000 Words with Pictures

People like you love 50000 Words with Pictures

4,9 /5

1,000,000+ reviews

App Store & Google Play

Lena Müller

“I’m multilingual and I use the app in 3 languages: Polish, Arabic and Norwegian, to stimulate the interest for language learning, of my also multilingual children 😊”

Carlos Sala Ballester

“50000 Words with Pictures is the best app to learn languages. It’s free, fun and has a game-based language learning approach. Download and start playing now!”

Alexander Mossala

“Explanatory, accessible, understandable and easy to remember. If you are not lazy, then it is the best option for learning languages /IMHO/”

11,000

Hình minh họa

300,000

Phát âm

34

Các khóa học ngôn ngữ

24 

Tiếng mẹ đẻ

Học một ngôn ngữ mới ngay bây giờ

GET PREMIUM

Trợ giúp & ủng hộ

Trợ giúp
Liên hệ chúng tôi

Điều khoản & Riêng tư

Riêng tư
Điều khoản cho chúng tôi